bach la ai: Johann Sebastian Bach - nhà soạn nhạc vĩ đại của nhân loại được Google Doodle vinh danh

Johann Sebastian Bach - nhà soạn nhạc vĩ đại của nhân loại được Google Doodle vinh danh

Johann Sebastian Bach - nhà soạn nhạc vĩ đại của nhân loại được Google Doodle vinh danh

Thông tin về Bach - một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất từ trước đến nay được Google Doodle tưởng nhớ ngày hôm nay 21/3.