dien hy cong luoc tap 45: Xem Diên Hy Công Lược tập 45, 46: Lệnh tần lợi dụng người tình cũ để tranh sủng

Xem Diên Hy Công Lược tập 45, 46: Lệnh tần lợi dụng người tình cũ để tranh sủng

Xem Diên Hy Công Lược tập 45, 46: Lệnh tần lợi dụng người tình cũ để tranh sủng

Diên Hy Công Lược tập 45, 46: Nhân cơ hội bị loan tin tư thông với Phó Hằng, Lệnh tần Ngụy Anh Lạc đã lợi dụng người tình cũ để chiếm được trái tim Hoàng thượng.