Điểm chuẩn ĐH Mở Hà Nội: Trong ngày hôm nay, các trường đã lần lượt công bố mức điểm xét tuyển, điểm chuẩn của các ngành học. Và trong sáng nay, Viện đại học mở Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Theo đó, mức điểm xét tuyển cao nhất là 27.08 dành cho cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với nguyện vọng 1. Còn lại, mức điểm chuẩn dàn trải từ 15 – 26 điểm.

Ngành ngôn ngữ Anh giảm điểm đáng kể so với năm 2017. Năm nay, mức điểm trúng tuyển dành cho NV2 là 25.92 điểm. Bên cạnh đó, các ngành học khác cũng giảm điểm tương đối từ 2-3 điểm chuẩn.

Ngành công nghệ sinh có mức điểm chuẩn thấp nhất Viện đại học mở với 15.05 điểm.

Các ngành được nhiều thí sinh quan tâm như Kiến trúc, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh có số điểm trong khoảng từ 18-20 điểm.

Ngành “hot” với nhiều thí sinh Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lấy mức điểm lần lượt là 15.05 và 15.15.

ĐIỂM CHUẨN VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI 2018:

Điểm chuẩn ĐH Mở Hà Nội: Ngành cao nhất lấy 27.08 điểm