giong hat viet tap 5 full: Preview tập 5 Giọng hát Việt 2019: Noo Phước Thịnh mạnh tay răn đe thí sinh trong vai trò cố vấn

Preview tập 5 Giọng hát Việt 2019: Noo Phước Thịnh mạnh tay răn đe thí sinh trong vai trò cố vấn

Preview tập 5 Giọng hát Việt 2019: Noo Phước Thịnh mạnh tay răn đe thí sinh trong vai trò cố vấn

Xem tập 5 Giọng hát Việt trực tiếp lúc 21h15 Chủ nhật ngày 12/5 trên VTV3. Xuất hiện những khách mời vô cùng đặc biệt