iphone xs mas: IPhone XS, iPhone XS Max, Iphone XR - chiếc iPhone 2018 nào có pin ‘trâu’ nhất?

IPhone XS, iPhone XS Max, Iphone XR - chiếc iPhone 2018 nào có pin ‘trâu’ nhất?

IPhone XS, iPhone XS Max, Iphone XR - chiếc iPhone 2018 nào có pin ‘trâu’ nhất?

Iphone XS, iPhone XS Max và iPhone XR, liệu chiếc iPhone 2018 nào có pin ‘trâu’ nhất trong số 3 ‘siêu phẩm’ mà Apple vừa cho ra mắt.