Michael Dertouzos là người Hy Lạp, ông sinh ngày 5/11/1936 và từ trần ngày 27/8/2001.

Dertouzos tốt nghiệp Đại học Athens và nhận học bổng Fulbright của Đại học Arkansas. Ông nhận bằng tiến sĩ của MIT năm 1964 và sau đó làm giảng viên MIT.

Vào 1968, Michael Dertouzos đồng sáng lập Computek, Inc với Marvin C. Lewis và Tiến sĩ Huber Graham. Đây là công ty chuyên sản xuất đồ họa và thiết bị đầu cuối thông minh.

Từ 1974-2001, Michael Dertouzos trở thành giáo sư khoa Kỹ thuật điện và Khoa học Máy tính thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính MIT ( LCS).

Dưới sự dẫn dắt của Dertouzos, LCS đã có nhiều đột phá trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cụ thể là Hệ thống Cửa sổ X, NuBus, mã hóa RSA , bảng tính và Internet.

Cũng chính Michael Dertouzos là người dự đoán Internet sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống thường nhật của con người ngày nay, và ông đã đặt nền móng giúp tối đa hóa tiềm năng đó.

Vào năm 1980, Michael Dertouzos viết khái niệm Thị trường Thông tin trong cuốn sách What Will Be: How the New World of Information Will Change Our Lives (tạm dịch: Cái gì sẽ là: Thế giới thông tin mới sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào).

Hôm nay là tròn 82 năm ngày sinh của Michael Dertouzos, và Google Doodle đã vinh danh ông như một nhà tiên phong của cách mạng công nghệ thông tin 4.0.