Michael Dertouzos là một giáo sư Hy Lạp với nhiều thành tựu và cống hiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông chính là người đầu tiên, đi đầu trong việc dự đoán tiềm năng và phát triển Internet trên toàn cầu. Cũng bởi vậy, Michael Dertouzos  đã hiện thực hóa tiềm năng ấy và là người đi đầu trong lĩnh vực phát triển Internet cũng như công nghệ thông tin trên thế giới. 

Tốt nghiệp Đại học Athens, Đại học Arkansas là tiền đề để Michael Dertouzos  trở thành một Giáo sư thuộc bộ phẫn Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), kiêm Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính (LCS) từ năm 1974 cho tới khi ông qua đời năm 2001.

Trong suốt quá trình hoạt động, với sự dự đoán đúng về tình hình phát triển của Internet thời điểm ấy, Michael Dertouzos  đã tạo nên nhiều thành tựu đáng nhớ trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau như Nubus, hệ thống Cửa sổ X và Internet, mã hóa RSA.

Michael Dertouzos có tầm ảnh hưởng lớn  trong việc đưa công nghệ máy tính gần gũi hơn với cuộc sống. Năm 1999, ông thúc đẩy đầu tư dự án Oxy 1999 khổng lồ nhằm giúp các máy tình tự nhiên như một phần của môi trường sống. Bên cạnh đó, Michael Dertouzos  là người đồng sáng lập Computer INC, nơi đã đóng góp rất nhiều vào việc tối đa tiềm năng hóa của máy tính ở MIT...