Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
01:25 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
02:20 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
03:15 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:10 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) (04h10)
05:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) (05h00)
06:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) (06h00)
06:50 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) (06h50)
07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU (07h40)
08:30 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
09:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) (09h20)
10:10 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) (10h10)
11:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
11:50 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) (11h50)
12:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) (12h45)
13:40 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU (13h40)
14:35 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) (14h35)
15:30 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) (15h30)
16:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) (16h20)
17:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) (17h10)
18:05 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
19:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU (19h00)
19:55 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
20:50 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
21:45 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
22:40 CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
23:35 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) (23h35)