Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:20 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
01:15 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
02:10 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
03:05 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:00 AMERICA'S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
06:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) (06h00)
06:50 INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1) (06h50)
07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) (07h40)
08:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) (08h30)
09:20 AMERICA'S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13) (09h20)
11:05 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
11:55 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) (11h55)
12:45 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) (12h45)
13:35 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2) (13h35)
14:25 A KNIGHT'S TALE : CHUYỆN MỘT HIỆP SĨ
17:00 EVOLUTION : TIẾN HÓA
19:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
20:50 HOTEL TRANSYLVANIA 2 : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA - PHẦN 2
22:50 TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC