Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
01:25 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
02:20 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
03:10 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:05 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) (04h05)
05:00 L.A.'S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
06:00 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) (06h00)
06:50 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) (06h50)
07:40 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) (07h40)
08:30 L.A.'S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) (08h30)
09:25 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) (09h25)
10:15 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) (10h15)
11:05 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
11:55 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7) (12h50)
13:40 L.A.'S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) (13h40)
14:35 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) (14h35)
15:30 MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1) (15h30)
16:20 VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1) (16h20)
17:10 L.A.'S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1) (17h10)
18:05 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
19:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9) (19h00)
19:55 AMERICA'S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:45 AMERICA'S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14) (21h45)
22:40 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6) (22h40)
23:35 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)