Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:45 AMERICA'S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14
02:30 INSTINCT : BẢN NĂNG
03:20 RUDE(ISH) TUBE
03:50 RUDE(ISH) TUBE (03h50)
04:20 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
05:10 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ (05h10)
06:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
06:50 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
07:40 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
08:30 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:25 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
10:20 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) (10h20)
11:10 AMERICA'S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14 (11h10)
13:00 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM (13h00)
13:50 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) (13h50)
14:45 MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2) (14h45)
15:35 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) (15h35)
16:25 L.A.'S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
17:20 RUDE(ISH) TUBE (17h20)
17:50 RUDE(ISH) TUBE (17h50)
18:20 THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
19:15 TEAM NINJA WARRIOR 2 : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
20:10 BRITAIN'S GOT TALENT 13 SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) TẬP ĐẶC BIỆT
21:05 ASIA'S GOT TALENT 3 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
22:25 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
22:55 BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
23:50 BRITAIN'S GOT TALENT 13 SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) TẬP ĐẶC BIỆT (23h50)