Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:45 NCIS: LOS ANGELES 9 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
01:40 MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3)
02:30 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
03:20 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
04:10 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
05:05 MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3) (05h05)
06:00 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) (06h00)
06:50 MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3) (06h50)
07:40 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM (07h40)
08:35 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:30 THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5) (09h30)
10:20 MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3) (10h20)
11:10 BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
12:05 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
13:00 VALOR : LÒNG QUẢ CẢM (13h00)
13:50 AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8) (13h50)
14:40 MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3) (14h40)
15:30 NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8) (15h30)
16:20 BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9) (16h20)
17:10 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU (17h10)
18:00 AMERICA'S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14
20:00 AMERICA'S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14 (20h00)
21:55 THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
22:50 L.A.'S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
23:45 THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31) (23h45)