Thời gian Chương trình Tên chương trình
06:00 Phim hoạt hình Cùng Alisa khám phá vũ trụ T10
06:30 Phim hoạt hình Anh hùng thành phố T8
07:00 Nhảy cùng BiBi Số 40/2019
07:30 Phim hoạt hình Nhiệt huyết thần tượng T19
08:00 Phim hoạt hình Ảo thuật gia đại tài T22
08:30 Phim hoạt hình Thế giới huyền ảo của Darwin T19
09:00 Phim hoạt hình Cùng Alisa khám phá vũ trụ T11
09:30 Phim hoạt hình Anh hùng thành phố T9
10:00 Phim hoạt hình Bí ẩn đại dương sâu thẳm T25
10:30 Phim hoạt hình Ảo thuật gia đại tài T23
11:00 Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ T34
11:30 Phim hoạt hình đội túc cầu thần thánh T22
12:00 Phim hoạt hình Nhiệt huyết thần tượng T20
12:30 Nhảy cùng BiBi 2021 Số 41/2018
13:00 Phim hoạt hình Bí ẩn đại dương sâu thẳm T26
13:30 Phim hoạt hình Thế giới huyền ảo của Darwin T20
14:00 Phim hoạt hình đội túc cầu thần thánh T23
14:30 Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ T36
15:00 Phim hoạt hình Cùng Alisa khám phá vũ trụ T13
15:30 Phim hoạt hình Anh hùng thành phố T11
16:00 Nhảy cùng BiBi Số 44/2018
16:30 Phim hoạt hình Ảo thuật gia đại tài T24
17:00 Phim hoạt hình GGBOND_Chú heo siêu điệp viên T106
17:15 GGBOND_Chú heo siêu điệp viên T107
17:30 Phim hoạt hình Pony bé nhỏ - Tình bạn diệu kỳ phần 7 T1/26
18:00 Nhảy cùng BiBi số 32/2018
18:30 Phim hoạt hình Thú vương đại chiến T13
19:00 Phim hoạt hình Transformer – Đại chiến không gian T7
19:30 Phim hoạt hình Bước ra thế giới cùng Geromino T2
20:00 Phim hoạt hình Nhiệt huyết thần tượng T21
20:30 Phim hoạt hình Siêu điệp viên nhí T51
21:00 Phim hoạt hình đội túc cầu thần thánh T24
21:30 Nhảy cùng BiBi số 45/2018
22:00 Phim hoạt hình Bí ẩn đại dương sâu thẳm T25 (22h00)
22:30 Phim hoạt hình Ảo thuật gia đại tài T24 (22h30)
23:00 Phim hoạt hình Cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh tập 44
23:30 Phim hoạt hình Giải cứu biển xanh T30