Thời gian Chương trình Tên chương trình
06:00 Phim hoạt hình Hành tinh Cosmo T3
06:30 Phim hoạt hình Anh hùng thành phố T13
07:00 Nhảy cùng BiBi 2018 Số 45/2019
07:30 Phim hoạt hình Tobot T15
08:00 Phim hoạt hình Thế giới hình vuông T3
08:30 Phim hoạt hình Bước ra thế giới cùng Geromino T58
09:00 Nhảy cùng BiBi 2018 Số 47/2018
09:30 Phim hoạt hình Anh hùng thành phố T14
10:00 Phim hoạt hình Siêu điệp viên nhí T4
10:30 Phim hoạt hình Thế giới hình vuông T4
11:00 Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ T39
11:30 Phim hoạt hình Giải cứu biển xanh T42
12:00 Phim hoạt hình Tobot T15 (12h00)
12:30 Nhảy cùng BiBi 2018 Số 43/2018
13:00 Phim hoạt hình Siêu điệp viên nhí T5
13:30 Phim hoạt hình Bước ra thế giới cùng Geromino T59
14:00 Phim hoạt hình Giải cứu biển xanh T43
14:30 Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ T41
15:00 Nhảy cùng BiBi 2018 Số 49/2018
15:30 Phim hoạt hình Anh hùng thành phố T16
16:00 Nhảy cùng BiBi 2018 Số 49/2018 (16h00)
16:30 Phim hoạt hình Thế giới hình vuông T5
17:00 Phim hoạt hình GGBOND_Chú heo siêu điệp viên T99 - GGBOND_Chú heo siêu điệp viên T100
17:30 Phim hoạt hình Đội bay siêu đẳng phần 7 T3
18:00 Phim hoạt hình Hành tinh Cosmo T7
18:30 Phim hoạt hình Công chúa Ori T22 - Khủng long trỗi dậy T10
19:00 Phim hoạt hình Thú vương đại chiến T25
19:30 Phim hoạt hình Bước ra thế giới cùng Geromino T61
20:00 Phim hoạt hình Nghìn lẻ một đêm t12
20:30 Phim hoạt hình Moodoo Moodoo Show T19
21:00 Phim hoạt hình Giải cứu biển xanh 44
21:30 Nhảy cùng BiBi 2018 số 50/2018
22:00 Phim hoạt hình Siêu điệp viên nhí T4 (22h00)
22:30 Phim hoạt hình Ảo thuật gia đại tài T29
23:00 Phim hoạt hình Nghìn lẻ một đêm t1
23:30 Phim hoạt hình Giải cứu biển xanh T35