Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Nhạc nhẹ các nước
04:00 Nhạc hiệu – Giới thiệu chương trình phát thanh
04:05 Ca khúc Việt Nam
04:40 Pháp luật và đời sống
05:00 Nông nghiệp - Nông thôn
05:20 Đằng sau tay lái
05:30 Thời sự tổng hợp (PL)
06:00 Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
06:30 LHYĐ + Ươm mầm khát vọng
06:50 Tin trong tỉnh
06:55 Bản tin Khoa học đời sống
07:00 Sức khỏe là trên hết
08:00 Giới thiệu chương trình PT - Điểm báo
08:10 Biển đảo quê hương ( PM )
08:30 BD CNH + Ca khúc Việt Nam
09:00 Tin trong nước 1
09:05 Tin quốc tế 1
09:10 CN Mác + Tư tưởng Hồ Chí Minh
09:30 CLB Trẻ
09:50 Học và làm theo Bác
10:00 PTTT: Nhịp cầu tri thức , Pháp luật và cuộc sống
11:00 Khỏe và Đẹp
11:30 Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình
12:00 Thời sự Tổng hợp
12:20 Tin Văn hóa nghệ thuật
12:25 Thông báo-Quảng cáo
12:30 Quà tặng âm nhạc
13:30 Nhạc nhẹ CN
14:00 Ươm mầm khát vọng (PL)
14:20 Đằng sau tay lái (PL)
14:30 PTTT: Ca nhạc theo yêu cầu
16:00 Tiếp âm XSKT
16:40 Măng non
17:00 Câu truyện truyền thanh
17:20 Giá cả thị trường
17:25 Câu chuyện quốc tế
17:30 Thời sự chiều
18:00 Chuyên đề thể thao
18:10 Bản tin trong nước 2
18:15 Bản tin quốc tế
18:20 Nông nghiệp – Nông thôn ( PL )
18:40 Pháp luật và đời sống (18h40)
19:00 Quà tặng âm nhạc (19h00)
20:00 FM công nhân
21:00 PTTT Câu chuyện tình tôi (PL)
22:00 Tình yêu - Hôn nhân – Gia đình (PL)
22:30 Biển đảo quê hương (PL)
22:50 Bản tin tiếng Hoa
22:55 Bản tin tiếng Anh
23:00 Quà tặng âm nhạc đêm khuya