Thời gian Chương trình Tên chương trình
05:00 Phim kinh dị NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH / CARRIERS
05:10 Phim tâm lý ĐI ĐẾN CÙNG / ALL THE WAY
05:30 Phim tâm lý JOE YOUNG PHI THƯỜNG / MIGHTY JOE YOUNG
06:00 Phim tâm lý NGƯỜI ĐƯA THƯ / THE POSTMAN
06:15 Phim phiêu lưu CHUYẾN ĐI VUI VẺ / JOY RIDE
06:30 Tin tức Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5: 4
07:00 Phim phiêu lưu TEQUILA BÌNH MINH / TEQUILA SUNRISE
07:30 Giải trí sở thích Vitamin cười 2017: 7
07:50 Phim kinh dị NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH / CARRIERS (07h50)
08:10 Phim kinh dị / ALIEN 3
08:20 Phim tâm lý JETT 101 / JETT S101
08:45 Giải trí sở thích Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa đặc biệt: 6
08:55 Phim kinh dị TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH / FROM DUSK TILL DAWN