Thời gian Chương trình Tên chương trình
11:55 Chương trình thể thao Sôi động sân cỏ
12:00 Chương trình thể thao Vì chất lượng cuộc sống
13:00 Chương trình thể thao Phim TL: Ký sự Biển đảo quê hương (Phần 1) - Tập: Phía Đông Hạ Long
13:30 Chương trình thể thao Ca nhạc: Studio mộc: Mẹ trong tim con
14:00 Chương trình thể thao Siêu thị cười
18:55 Chương trình thể thao Khám phá thành phố trẻ
19:00 Chương trình thể thao Vì bình yên cuộc sống: An ninh thành phố
19:45 Chương trình thể thao Truyền tiếp: Chương trình Giao lưu tuyên dương điển hình tiên tiến Đại hội thi đua
20:00 Chương trình thể thao Phim TL: Ký sự Biển đảo quê hương (Phần 1) - Tập: Phía Đông Hạ Long (20h00)
20:30 Chương trình thể thao Nghề của bạn: Tập 2
21:15 Chương trình thể thao Sôi động sân cỏ (21h15)
21:30 Chương trình thể thao Câu chuyện từ trái tim: Phụ nữ quận Bình Thạnh làm theo lời Bác
21:55 Chương trình thể thao Ca nhạc: Chuyến xe âm nhạc tuyển chọn