Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Phim phiêu lưu TRÊN CẢ LUẬT PHÁP/ABOVE THE LAW
01:45 Phim phiêu lưu TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3/BACK TO THE FUTURE PART III
03:50 Phim phiêu lưu ANH EM NHÀ GRIMM/THE BROTHERS GRIMM
06:00 Phim hài ANH CHÀNG ĐAU KHỔ/THE HEARTBREAK KID
08:00 Phim tâm lý NGÀY ẤY THÁNG TƯ /SOMETIMES IN APRIL
10:30 Phim hài BÓNG BẨY PHẦN II/GREASE 2
12:35 Phim phiêu lưu KULL - NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT/KULL THE CONQUEROR
14:20 Phim phiêu lưu ANH EM NHÀ GRIMM/THE BROTHERS GRIMM (14h20)
16:25 Phim phiêu lưu TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3/BACK TO THE FUTURE PART III (16h25)
18:30 Phim hài GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH/ALIEN AUTOPSY
20:15 Phim phiêu lưu TRÊN CẢ LUẬT PHÁP/ABOVE THE LAW (20h15)
22:00 Phim phiêu lưu CUỘC ĐUA TỬ THẦN: ĐẠI LOẠN/DEATH RACE: BEYOND ANARCHY
23:50 Phim kinh dị NHỮNG TẤM GƯƠNG/MIRRORS