Thời gian Chương trình Tên chương trình
05:00 Đài hiệu giới thiệu chương trình
05:03 Ca nhạc
05:18 Giới thiệu chương trình truyền hình
05:20 Lời hay ý đẹp
05:22 Bản tin thị trường
05:30 Thời sự
05:45 Quảng cáo
05:50 Nông thôn
06:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam
06:30 Thông tin ca nhạc
07:30 Đất và người Đồng Tháp
07:45 Nhịp sống trẻ
08:00 Đất và người Đồng Tháp (08h00)
11:30 Đài hiệu giới thiệu chương trình trưa, Thời sự
11:45 Quảng cáo (11h45)
11:50 Nông thôn (11h50)
12:00 Bản tin thị trường (12h00)
12:05 Quảng bá
13:05 Ca cổ cải lương
13:10 Kỳ thú sinh vật cảnh/Du lịch xanh
15:00 Trực tiếp giao lưu TOP VPOP
16:00 Ca nhạc theo yêu cầu
17:00 Trực tiếp thời sự
17:30 Khởi nghiệp & viêc làm
17:45 Quảng cáo (17h45)
17:50 Câu chuyện truyền thanh
18:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam (18h00)
18:45 Thế giới số
19:00 Thông tin ca nhạc (19h00)
20:00 Đọc truyện