Thời gian Chương trình Tên chương trình
05:00 Đài hiệu giới thiệu chương trình
05:03 Ca nhạc
05:18 Giới thiệu chương trình truyền hình
05:20 Lời hay ý đẹp
05:22 Bản tin thị trường
05:30 Thời sự
05:45 Quảng cáo
05:50 Bảo hiểm xã hội
06:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam
06:30 Thông tin ca nhạc
07:30 Đẹp hơn mỗi ngày
08:00 Ca nhạc (08h00)
08:15 Vì cuộc sống cộng đồng
08:30 Thế giới muôn màu
11:30 Đài hiệu giới thiệu chương trình trưa, Thời sự
11:45 Quảng cáo (11h45)
11:50 Bảo hiểm xã hội (11h50)
12:00 Bản tin thị trường (12h00)
12:05 Ca cổ cải lương
13:05 Giáo dục và đào tạo
13:15 Khuyến nông
13:25 60 phút Bạn và Tôi
14:25 Thông tin quảng bá
14:30 Tạp chí sức khỏe
15:00 Trực tiếp Tài Tử Miệt Vườn
16:00 Trực tiếp xố số Bình Dương
17:00 Trực tiếp thời sự
17:30 Quảng cáo (17h30)
17:35 Kinh tế
17:45 Câu chuyện truyền thanh
17:55 Lời hay ý đẹp (17h55)
17:57 Quảng bá
18:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam (18h00)
18:45 Đất và người Đồng Tháp
19:00 Thông tin ca nhạc (19h00)
20:00 Tài tử Miệt vườn
21:00 Bolero
21:30 Đọc truyện