Thời gian Chương trình Tên chương trình
05:00 Đài hiệu giới thiệu chương trình
05:03 Ca nhạc
05:18 Giới thiệu chương trình truyền hình
05:20 Lời hay ý đẹp
05:22 Bản tin thị trường
05:30 Thời sự
05:45 Quảng cáo
05:50 Pháp luật và cuộc sống
06:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam
06:30 Thông tin ca nhạc
07:30 Tuần san Văn hóa - Văn nghệ
08:00 Ca nhạc (08h00)
08:15 Sách và cuộc sống
08:30 Điện ảnh và cuộc sống
11:30 Đài hiệu giới thiệu chương trình trưa, Thời sự
11:45 Quảng cáo (11h45)
11:50 Pháp luật và cuộc sống (11h50)
12:00 Bản tin thị trường (12h00)
12:05 Ca cổ cải lương
13:05 Tái cơ cấu
13:15 Việt Nam quê hương tôi
13:25 Nhạc trẻ
14:25 Thông tin quảng bá
14:30 Sân khấu cải lương
16:00 Trực tiếp xố số Đồng Tháp
17:00 Trực tiếp thời sự
17:30 Quảng cáo (17h30)
17:35 Giáo dục - Đào tạo
17:45 Câu chuyện truyền thanh
17:55 Lời hay ý đẹp (17h55)
17:57 Quảng bá
18:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam (18h00)
18:45 Vì cuộc sống cộng đồng
19:00 Thông tin ca nhạc (19h00)
21:00 Cẩm nang cuộc sống
21:30 Đọc truyện