Thời gian Chương trình Tên chương trình
05:00 Đài hiệu giới thiệu chương trình
05:03 Ca nhạc
05:18 Giới thiệu chương trình truyền hình
05:20 Lời hay ý đẹp
05:22 Bản tin thị trường
05:30 Thời sự
05:45 Quảng cáo
05:50 Bảo hiểm xã hội
06:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam
06:30 Thông tin ca nhạc
07:30 Vì cuộc sống cộng đồng
07:45 Ca nhạc (07h45)
08:00 Sao kết nối/Sân khấu cuộc đời
11:30 Đài hiệu giới thiệu chương trình trưa, Thời sự
11:45 Quảng cáo (11h45)
11:50 Bảo hiểm xã hội (11h50)
12:00 Bản tin thị trường (12h00)
12:05 Ca cổ cải lương
13:05 Quảng bá
13:10 Chuyện người tiêu dùng
15:00 Trực tiếp Tài Tử Miệt Vườn
16:00 Trực tiếp xố số Bình Dương
17:00 Trực tiếp thời sự
17:30 Kỳ thú sinh vật cảnh/Du lịch xanh
17:45 Quảng cáo (17h45)
17:50 Câu chuyện truyền thanh
18:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam (18h00)
18:45 Đất và người Đồng Tháp
19:00 Trực tiếp Đồng hành cùng nhân dân/Trong vườn ngoài ruộng/Khuyến nông
20:00 Đọc truyện