Thời gian Chương trình Tên chương trình
01:40 REPRISAL : TRẢ THÙ
03:20 IN DARKNESS : TRONG BÓNG TỐI
05:05 COLLEGE ROAD TRIP : CHUYẾN ĐI TỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
06:35 THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER : SPONGEBOB: ANH HÙNG LÊN CẠN
08:15 CENTRAL INTELLIGENCE : ĐIỆP VIÊN KHÔNG HOÀN HẢO
10:10 IRON MAN : NGƯỜI SẮT
12:20 THE PACIFIER : VÚ EM BẤT ĐẮC DĨ
14:00 THE GAMBLER : GIÁO SƯ CỜ BẠC
15:55 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP LĂNG MỘ: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
17:55 ROBOCOP (2014) : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
20:00 EARLY RELEASE : RA TÙ SỚM
21:40 DRACULA UNTOLD : DRACULA: HUYỀN THOẠI CHƯA KỂ
23:20 MAN WHO KILLED HITLER AND THEN THE BIG FOOT : NGƯỜI TIÊU DIỆT HITLER VÀ VI-RÚT CHÂN TO