Thời gian Chương trình Tên chương trình
01:25 BAD TIMES AT THE EL ROYALE : PHÚT KINH HOÀNG TẠI EL ROYALE
03:50 RED SPARROW : ĐIỆP VỤ CHIM SẺ ĐỎ
06:10 BREATHE : TRONG TỪNG NHỊP THỞ
08:10 PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
10:00 BRAVE : CÔNG CHÚA TÓC XÙ
11:40 BLINDSPOTTING : ĐIỂM MÙ
13:20 BLACK PANTHER : CHIẾN BINH BÁO ĐEN
15:40 GREEN ZONE : BÃO TÁP SA MẠC
17:40 BLACKHAT : TRÙM MŨ ĐEN
20:00 MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
21:45 MEN IN BLACK : ĐIỆP VỤ ÁO ĐEN
23:30 BLINDSPOTTING : ĐIỂM MÙ (23h30)