Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Bundesliga 2018/19 Match
02:00 Chelsea TV
05:00 Bundesliga 2018/19 Weekly
05:30 MLB Regular Season 2019
08:30 Bundesliga 2018/19
09:30 AFC Cup
10:30 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 : Race Review
11:00 MotoGP : Highlights - Red Bull Grand Prix Of The Americas
12:00 Bundesliga 2018/19 Weekly (12h00)
12:30 AFC Double Strike Highlights
13:00 Bundesliga 2018/19 (13h00)
14:00 AFC Cup (14h00)
15:00 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 : Race Review (15h00)
15:30 Mobil 1 The Grid
16:00 Chelsea TV (16h00)
19:00 The John Dykes Show
19:30 FOX Sports FC
20:00 MotoGP : Highlights - Red Bull Grand Prix Of The Americas (20h00)
21:00 The John Dykes Show (21h00)
21:30 FOX Sports FC (21h30)
22:00 UFC Now
23:00 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 : Race Review (23h00)
23:30 Bundesliga 2018/19 Weekly (23h30)