Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Meijer LPGA Classic For Simply Give Day 4
03:00 Racemax
03:30 UFC Epics
06:00 MLB Regular Season 2019
09:00 MotoGP : Races - Monster Energy Grand Prix Of Catalunya
11:00 Bundesliga 2018/19 Special Shows
11:30 Bundesliga 2018/19 Special Shows (11h30)
12:00 Wimbledon Lawn Tennis Library & Official Films
13:00 Wimbledon Lawn Tennis Library & Official Films (13h00)
14:00 FIM Motocross World Championship 2019 - Race 1
15:30 FIM Motocross World Championship 2019 - Race 2
17:00 MotoGP : Races - Monster Energy Grand Prix Of Catalunya (17h00)
19:00 Bundesliga 2018/19 Special Shows (19h00)
19:30 Bundesliga 2018/19 Special Shows (19h30)
20:00 Bundesliga 2018/19 Special Shows (20h00)
20:30 Bundesliga 2018/19 Special Shows (20h30)
21:00 UFC Epics (21h00)
23:30 MotoGP : Races - Monster Energy Grand Prix Of Catalunya (23h30)