Thời gian Chương trình Tên chương trình
01:00 Cape Epic Mtb 2019 Highlights
01:30 US Open 9-Ball Championship 2019
02:30 MLB Regular Season 2019
05:00 ICC Cricket World Cup 2019 Highlights - South Africa V Australia
06:00 MLB Regular Season 2019 (06h00)
09:00 Sports Unlimited
10:00 Huawei Intercontinental Cup Dubai 2018
11:30 Huawei Intercontinental Cup Dubai 2018 (11h30)
12:30 US Open Tennis Classic Matches
16:00 US Open Tennis Classic Matches (16h00)
19:00 US Open 9-Ball Championship 2019 (19h00)
20:00 World Darts Championships 2019
21:00 Watersports World
22:00 MLB Regular Season 2019 (22h00)
23:00 US Women's Amateur 2019 - Championship Match