Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Người tình của tôi Tập 28
01:00 Tình khúc giao mùa Tập 10
02:00 Sao thế giới Tập 195
02:30 Mối thù không phai Tập 62
03:30 Sao và sự kiện Tập 353
04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 4
05:00 Lật mặt tử thù Tập 48
06:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 6
07:00 Bên nhau mãi thôi Tập 63
08:00 Bên nhau mãi thôi Tập 64
08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (09h25)
09:30 Sao và sự kiện Tập 353 (09h30)
10:00 Hoa trong ngục Tập 63 (10h00)
10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (10h55)
11:00 Kẻ phụ tình Tập 11
12:00 Lật mặt tử thù Tập 49
12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (12h55)
13:00 Siêu bất ngờ 2018 Tập 23
14:00 Mối thù không phai Tập 63 (14h00)
14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (14h50)
15:00 Hoa trong ngục Tập 63 (15h00)
15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (15h40)
15:45 Amur kỳ bí Tập 5
16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (16h10)
16:15 Người tình của tôi Tập 29
17:00 Bên nhau mãi thôi Tập 65
18:00 Bên nhau mãi thôi Tập 66
19:00 Hoa trong ngục Tập 64 (19h00)
20:00 Cô dâu thế tội Tập 22
21:00 Người ấy là ai? _ Mùa 2 Tập 2
23:30 Sao thế giới Tập 195 (23h30)