Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Người tình của tôi Tập 69
01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 12
02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2
03:30 Sao và sự kiện Tập 362
04:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5
04:30 Sao thế giới Tập 204
05:00 Lời thì thầm của tội ác Tập 5 (05h00)
06:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 2 (06h00)
07:00 Đồng tiền chân chính Tập 8
08:00 Đồng tiền chân chính Tập 9
09:00 Sao và sự kiện Tập 362 (09h00)
09:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5 (09h30)
10:00 Con sẽ báo thù Tập 29
10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 14
12:00 Lời thì thầm của tội ác Tập 6
12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (12h55)
13:00 Bắt tay với kẻ thù Tập 6 (13h00)
14:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (14h55)
15:00 Con sẽ báo thù Tập 29 (15h00)
15:45 Sao và sự kiện Tập 362 (15h45)
16:05 Trà mã huyền bí Tập 4
16:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí (16h20)
16:30 Người tình của tôi Tập 70
17:15 Đồng tiền chân chính Tập 10
18:00 Đồng tiền chân chính Tập 11
19:00 Con sẽ báo thù Tập 30
20:00 Cô dâu thế tội Tập 64
21:00 Vợ tôi là số 1 Tập 21
22:00 Bắt tay với kẻ thù Tập 7
23:00 Khi chàng vào bếp_Mùa2 Tập 1