Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 INCONCEIVABLE (2017) : HIẾM MUỘN (2017)
02:15 THE FOUNTAIN : SUỐI NGUỒN
03:50 PARANORMAL ACTIVITY 3
05:20 COWBOYS & ALIENS : CAO BỒI VÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
07:15 THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
09:00 BIG LITTLE LIES S202 : NHỮNG LỜI NÓI DỐI 202
10:00 EUPHORIA S102
11:00 SKYSCRAPER
12:45 THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN : LIÊN MINH QUÝ ÔNG PHI THƯỜNG
14:30 FIST FIGHT : TRẬN SO GĂNG
15:55 CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
18:20 DADDY'S HOME TWO : NHÀ CỦA BỐ PHẦN 2
20:00 THE MUMMY : XÁC ƯỚP
22:00 BIG LITTLE LIES S202 : NHỮNG LỜI NÓI DỐI 202 (22h00)
23:00 EUPHORIA S102 (23h00)