Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:20 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
02:15 PARANORMAL ACTIVITY 2 : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN PHẦN 2
03:50 STEP UP : VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ
05:30 CHASING LIBERTY : THEO ĐUỔI TỰ DO
07:20 BLOOD WORK : LẦN THEO DẤU MÁU
09:10 WOMAN WALKS AHEAD : CÔ GÁI ĐI TRƯỚC
10:55 READY PLAYER ONE : NGƯỜI CHƠI SỐ MỘT HÃY SẴN SÀNG
13:10 GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
14:50 WIN A DATE WITH TAD HAMILTON! : GIÀNH ĐƯỢC CUỘC HẸN VỚI TAD HAMILTON
16:25 HONEY: RISE UP AND DANCE
18:05 CHEAPER BY THE DOZEN 2 : ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH PHẦN 2
19:40 FIRST MAN : NGƯỜI ĐẦU TIÊN
22:00 SAVING PRIVATE RYAN : GIẢI CỨU BINH NHÌ RYAN