Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 An toàn giao thông TP
00:30 Khoa học công nghệ
01:00 Chương trình tổng hợp
01:20 Chương trình VHNTTG
01:50 Bản tin thời sự tổng hợp
02:15 Chương trình văn nghệ
03:00 Chương trình thiếu nhi
03:25 Thông tin y tế
03:55 Phóng sự tài liệu
04:25 Phóng sự
04:50 Thể thao tổng hợp
05:20 Chương trình ca nhạc
05:55 Kênh hiệu HTV1
06:05 Chương trình 60 giây
06:35 Món ngon quê Việt
07:00 Bản tin buổi sáng-HTV9
07:15 An toàn giao thông TP (07h15)
07:45 Chương trình 60 giây (07h45)
08:15 Khoa học công nghệ (08h15)
08:45 Phóng sự Liên hoan phim
09:15 Phóng sự liên hoan phim Kết nối người và việc
09:40 Chương trình VHNTTG (09h40)
10:05 Chương trình thiếu nhi (10h05)
10:35 Chương trình tổng hợp (10h35)
10:55 Chuyện nghề
11:10 Dự báo thời tiết
11:15 Phim truyện Việt Nam
12:00 Phóng sự tài liệu (12h00)
12:30 Chương trình ca nhạc (12h30)
13:00 Bản tin trưa-HTV9
13:15 Chương trình “Chuyện 12g”
14:00 Rao vặt
14:15 Chương trình văn nghệ (14h15)
15:10 Phóng sự (15h10)
15:35 Khoa học công nghệ (15h35)
16:05 Phóng sự Liên hoan phim (16h05)
16:25 Chương trình tổng hợp (16h25)
16:50 HTV giới thiệu
17:00 Thông tin dân sự-Rao vặt
17:05 An toàn giao thông TP (17h05)
17:35 Kết nối người và việc
17:50 HTV giới thiệu (17h50)
18:00 Chương trình thiếu nhi (18h00)
18:30 Thể thao tổng hợp (18h30)
18:55 Dự báo thời tiết (18h55)
19:00 Thông tin y tế (19h00)
19:30 Chương trình VHNTTG (19h30)
20:00 Phóng sự tài liệu (20h00)
20:30 Chương trình ca nhạc (20h30)
21:00 Bản tin thời sự tổng hợp (21h00)
21:30 Chương trình thời sự-HTV9
22:05 Chương trình văn nghệ (22h05)
23:00 Thế giới 24G-HTV7
23:30 Chương trình VHNTTG (23h30)