Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 An toàn giao thông TP
00:30 Khoa học công nghệ
01:00 Chương trình tổng hợp
01:20 Chương trình VHNTTG
01:50 Bản tin thời sự tổng hợp
02:15 Chương trình văn nghệ
03:00 Chương trình thiếu nhi
03:25 Thông tin công cộng
03:40 Rao vặt
03:55 Phóng sự tài liệu
04:25 Phóng sự
04:50 Thể thao tổng hợp
05:20 Chương trình ca nhạc
05:55 Kênh hiệu HTV1
06:05 HTV giới thiệu
06:35 Chương trình 60 giây
07:00 Thể thao tổng hợp (07h00)
07:15 Bản tin buổi sáng-HTV9
07:45 An toàn giao thông TP (07h45)
08:15 Chương trình 60 giây (08h15)
08:45 Khoa học công nghệ (08h45)
09:15 Phóng sự Liên hoan phim
09:40 Phóng sự (09h40)
10:05 Chương trình VHNTTG (10h05)
10:35 Chương trình thiếu nhi (10h35)
10:55 Chương trình tổng hợp (10h55)
11:15 Thông tin công cộng (11h15)
12:00 Phim truyện Việt Nam
12:30 Phóng sự tài liệu (12h30)
13:00 Chương trình ca nhạc (13h00)
13:15 Bản tin trưa-HTV9
14:00 Chương trình “Chuyện 12g”
14:15 Rao vặt (14h15)
15:10 Chương trình văn nghệ (15h10)
15:35 Phóng sự (15h35)
16:05 Khoa học công nghệ (16h05)
16:15 Phóng sự Liên hoan phim (16h15)
16:25 Chương trình tổng hợp (16h25)
16:40 Thông tin dân sự-Rao vặt
16:50 An toàn giao thông TP (16h50)
17:00 Kết nối người và việc
17:05 HTV giới thiệu (17h05)
17:35 Chương trình thiếu nhi (17h35)
17:50 Thể thao tổng hợp (17h50)
18:00 Thông tin y tế
18:30 Rao vặt (18h30)
19:00 Chương trình VHNTTG (19h00)
19:15 Phóng sự tài liệu (19h15)
19:30 Chương trình ca nhạc (19h30)
20:00 Bản tin thời sự tổng hợp (20h00)
20:30 HTV giới thiệu (20h30)
21:00 Chương trình thời sự-HTV9
21:30 Chương trình văn nghệ (21h30)
22:05 Thế giới 24G-HTV7
23:00 Thông tin y tế (23h00)
23:30 Chương trình VHNTTG (23h30)