Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 Sao và sự kiện
01:00 Vân trung ca
01:45 Ánh sao tỏa sáng
02:30 Vitamin cười 2015 mới
03:15 Công chúa lửa
04:00 Sao thế giới
04:20 Sao và sự kiện (04h20)
04:45 Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 13
05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25 Nuôi dưỡng tâm hồn
06:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan - Phần 2
07:00 Vitamin cười 2015 mới (07h00)
07:55 Nuôi dưỡng tâm hồn (07h55)
08:00 Sao thế giới (08h00)
08:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan - Phần 2 (08h30)
09:00 Biết yêu em rồi!
09:55 Kpop chọn lọc
11:00 Công chúa lửa (11h00)
11:45 Hoa trong ngục
12:45 Vân trung ca (12h45)
13:45 Ánh sao tỏa sáng (13h45)
14:45 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan - Phần 2 (14h45)
15:15 Kpop chọn lọc (15h15)
16:25 Sao và sự kiện (16h25)
17:00 Cuộc chiến Tường Vy
18:00 Bàn tay tội ác
19:00 Đóa hoa hoang dại
20:00 Hoa kiếm Hwarang
21:00 Cám dỗ nghiệt ngã
22:00 Mặt trái của công lý
23:00 Bản tin buổi tối
23:30 Sóng xô lẽ phải