Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa đặc biệt
01:00 Tân Lộc đỉnh ký
01:45 Ánh sao tỏa sáng
02:30 Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
02:50 Sợi mì và những huyền thoại
03:15 Nội chiến mẹ kế và con dâu
04:00 Vitamin cười 2018
04:45 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan - Phần 2
05:05 Kiến tạo nhịp cầu - Mùa 5
05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25 Nuôi dưỡng tâm hồn
06:30 Sao và sự kiện
07:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa đặc biệt (07h00)
07:55 Nuôi dưỡng tâm hồn (07h55)
08:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan - Phần 2 (08h00)
08:25 Thông tin tổng hợp HTV2
08:30 Kiến tạo nhịp cầu - Mùa 5 (08h30)
08:50 Thông tin tổng hợp HTV2 (08h50)
09:00 Thiên tài sao băng
09:50 Thông tin tổng hợp HTV2 (09h50)
09:55 Vitamin cười 2018 (09h55)
10:50 Thông tin tổng hợp HTV2 (10h50)
11:00 Nội chiến mẹ kế và con dâu (11h00)
11:40 Thông tin tổng hợp HTV2 (11h40)
11:45 Trả thù chồng
12:45 Tân Lộc đỉnh ký (12h45)
13:35 Thông tin tổng hợp HTV2 (13h35)
13:45 Ánh sao tỏa sáng (13h45)
14:35 Thông tin tổng hợp HTV2 (14h35)
14:45 Kiến tạo nhịp cầu - Mùa 5 (14h45)
15:10 Thông tin tổng hợp HTV2 (15h10)
15:15 Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa đặc biệt (15h15)
16:15 Thông tin tổng hợp HTV2 (16h15)
16:25 Sợi mì và những huyền thoại (16h25)
16:55 Thông tin tổng hợp HTV2 (16h55)
17:00 Quả báo
18:00 Vợ tôi là số 1
19:00 Ngọn lửa đức hạnh
20:00 Bạn trai
21:00 Cám dỗ nghiệt ngã
22:00 Bẫy chồng người ta
23:00 Bản tin buổi tối
23:30 Sao và sự kiện (23h30)