Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Gia đình kẹo dẻo Jolly Polly
00:30 Những bài học thú vị
01:00 Thám tử lừng danh Conan
01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai
02:00 Những bài học thú vị (02h00)
02:30 Kuroko - Tuyển thủ vô hình
03:00 Những bài học thú vị (03h00)
03:30 Heo Peppa
04:00 Pinkfong
04:30 Những bài học thú vị (04h30)
05:00 Bubu Chacha
05:30 Gia đình kẹo dẻo Jolly Polly (05h30)
06:00 Bubu Chacha (06h00)
06:30 Những bài học thú vị (06h30)
07:00 Gia đình kẹo dẻo Jolly Polly (07h00)
07:30 Pinkfong (07h30)
08:00 Heo Peppa (08h00)
08:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai (08h30)
09:00 Thám tử lừng danh Conan (09h00)
09:30 Biệt đội Badanamu
10:00 Thủ lĩnh thẻ bài
10:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai (10h30)
11:00 Tổ ấm
12:00 Tôi là Frankie
12:30 Những bài học thú vị (12h30)
13:00 Bí ẩn gia đình Hunter
13:30 Zak phiêu lưu ký
14:00 Huyền thoại đôi cánh
14:30 Thủ lĩnh thẻ bài (14h30)
15:00 Tôi là Frankie (15h00)
15:30 Biệt đội Badanamu (15h30)
16:00 Gia đình kẹo dẻo Jolly Polly (16h00)
16:30 Pinkfong (16h30)
17:00 Heo Peppa (17h00)
17:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai (17h30)
18:00 Thám tử lừng danh Conan (18h00)
18:30 Biệt đội Badanamu (18h30)
19:00 Thủ lĩnh thẻ bài (19h00)
19:30 Những bài học thú vị (19h30)
20:00 Tôi là Frankie (20h00)
20:30 Bí ẩn gia đình Hunter (20h30)
21:00 Tổ ấm (21h00)
22:00 Kuroko - Tuyển thủ vô hình (22h00)
22:30 Zak phiêu lưu ký (22h30)
23:00 Thủ lĩnh thẻ bài (23h00)
23:30 Huyền thoại đôi cánh (23h30)