Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Giải trí sở thích NGƯỜI BẢO HỘ TỰ NHIÊN/GUARDIANS OF THE WILD S2, EP02
00:47 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP102
01:00 Phim tâm lý CHUYỆN TÌNH LÀNG GIẢI TRÍ/LOVE & LIES, EP19
01:48 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
02:00 Phim tình cảm LƯƠNG SINH, LIỆU ĐÔI TA CÓ THỂ NGỪNG ĐAU THƯƠNG/ALL OUT OF LOVE, EP46
02:47 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP102 (02h47)
03:00 Phim phiêu lưu ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG/BATTLE THROUGH THE HEAVENS, EP08
03:50 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP (03h50)
04:00 Phim tâm lý MẶT NẠ QUÂN CHỦ/THE EMPEROR: OWNER OF THE MASK, EP16
04:46 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP102 (04h46)
05:00 Giải trí sở thích TRUY TÌM XÁC TÀU ĐẮM/REEF WRECKS S1, EP03
05:51 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP (05h51)
07:00 Phim tâm lý CHUYỆN TÌNH LÀNG GIẢI TRÍ/LOVE & LIES, EP19 (07h00)
09:00 Phim tình cảm LƯƠNG SINH, LIỆU ĐÔI TA CÓ THỂ NGỪNG ĐAU THƯƠNG/ALL OUT OF LOVE, EP46 (09h00)
10:00 Phim phiêu lưu ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG/BATTLE THROUGH THE HEAVENS, EP08 (10h00)
11:00 Phim tâm lý MẶT NẠ QUÂN CHỦ/THE EMPEROR: OWNER OF THE MASK, EP17
12:00 Phim tâm lý LIÊN MINH QUÂN SƯ P2/THE ADVISORS ALLIANCE 2, EP21
13:00 Phim tâm lý CHUYỆN TÌNH LÀNG GIẢI TRÍ/LOVE & LIES, EP20
14:00 Phim phiêu lưu ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG/BATTLE THROUGH THE HEAVENS, EP08 (14h00)
15:00 Phim tình cảm LƯƠNG SINH, LIỆU ĐÔI TA CÓ THỂ NGỪNG ĐAU THƯƠNG/ALL OUT OF LOVE, EP46 (15h00)
16:00 Phim tâm lý MẶT NẠ QUÂN CHỦ/THE EMPEROR: OWNER OF THE MASK, EP17 (16h00)
17:00 Phim tâm lý LIÊN MINH QUÂN SƯ P2/THE ADVISORS ALLIANCE 2, EP21 (17h00)
19:00 Phim tâm lý CHUYỆN TÌNH LÀNG GIẢI TRÍ/LOVE & LIES, EP20 (19h00)
20:00 Phim tình cảm LƯƠNG SINH, LIỆU ĐÔI TA CÓ THỂ NGỪNG ĐAU THƯƠNG/ALL OUT OF LOVE, EP47
21:00 Phim phiêu lưu ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG/BATTLE THROUGH THE HEAVENS, EP09
22:00 Phim tâm lý MẶT NẠ QUÂN CHỦ/THE EMPEROR: OWNER OF THE MASK, EP18