Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:53 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
01:01 Phim tâm lý YÊU TINH/GOBLIN, EP17
02:01 Bóng đá BAYERN MUNICH - CRVENA ZVEZDA (H1) UCL 1920 VÒNG BẢNG
03:07 Bóng đá BAYERN MUNICH - CRVENA ZVEZDA (H2) UCL 1920 VÒNG BẢNG
04:02 Phim tình cảm NGƯỜI THẦY Y ĐỨC/DR.ROMANTIC, EP21
04:50 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP (04h50)
05:02 Phim tâm lý TRƯỜNG SĂN/GAME OF HUNTING, EP39
05:52 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP (05h52)
07:00 Phim tâm lý YÊU TINH/GOBLIN, EP19
09:00 Phim tâm lý LÂU ĐÀI THAM VỌNG/SKY CASTLE, EP05
10:00 Phim tâm lý CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP48
11:00 Phim tình cảm NGƯỜI THẦY Y ĐỨC/DR.ROMANTIC, EP29
12:00 Phim tình cảm TÚY LINH LUNG/LOST LOVE IN TIMES, EP01
13:00 Phim tâm lý YÊU TINH/GOBLIN, EP20
14:00 Phim tâm lý CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP48 (14h00)
15:00 Phim tâm lý LÂU ĐÀI THAM VỌNG/SKY CASTLE, EP05 (15h00)
16:00 Phim tình cảm NGƯỜI THẦY Y ĐỨC/DR.ROMANTIC, EP29 (16h00)
17:00 Phim tình cảm TÚY LINH LUNG/LOST LOVE IN TIMES, EP01 (17h00)
19:00 Phim tâm lý YÊU TINH/GOBLIN, EP20 (19h00)
20:00 Phim tâm lý LÂU ĐÀI THAM VỌNG/SKY CASTLE, EP06
21:00 Phim tâm lý CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP49
22:00 Phim tình cảm MÙA HÈ CỦA HỒ LY/THE FOX'S SUMMER, EP01