Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:42 Chương trình thể thao EPL 1819 - SONG MÃ MAN CITY - LIVERPOOL
00:47 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
00:52 Bóng đá AJAX - REAL MADRID (H1) UCL 1819 VÒNG 1/8 LƯỢT ĐI
01:00 Phim tâm lý ĐI TÌM TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC/TAKE MUM TOGETHER TO FIND TRUE LOVE, EP18
01:51 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP (01h51)
02:00 Phim tình cảm YÊU PHẢI BẠN TRAI CHÒM SAO BẮC ĐẨU/DESTINY'S LOVE, EP16
02:40 Bóng đá AJAX - REAL MADRID (H1) UCL 1819 VÒNG 1/8 LƯỢT ĐI (02h40)
02:47 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP (02h47)
03:00 Phim tâm lý CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP03
04:00 Phim trinh thám NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU/WHEN A SNAIL FALLS IN LOVE, EP12
04:51 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP (04h51)
05:00 Phim tâm lý LIÊN MINH QUÂN SƯ P2/THE ADVISORS ALLIANCE 2, EP17
05:48 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP (05h48)
07:00 Phim tâm lý ĐI TÌM TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC/TAKE MUM TOGETHER TO FIND TRUE LOVE, EP18 (07h00)
09:00 Phim tình cảm YÊU PHẢI BẠN TRAI CHÒM SAO BẮC ĐẨU/DESTINY'S LOVE, EP16 (09h00)
10:00 Phim tâm lý CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP03 (10h00)
11:00 Phim trinh thám NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU/WHEN A SNAIL FALLS IN LOVE, EP12 (11h00)
12:00 Phim tâm lý LIÊN MINH QUÂN SƯ P2/THE ADVISORS ALLIANCE 2, EP19
13:00 Phim tâm lý ĐI TÌM TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC/TAKE MUM TOGETHER TO FIND TRUE LOVE, EP19
14:00 Phim tâm lý CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP03 (14h00)
15:00 Phim tình cảm YÊU PHẢI BẠN TRAI CHÒM SAO BẮC ĐẨU/DESTINY'S LOVE, EP16 (15h00)
16:00 Phim trinh thám NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU/WHEN A SNAIL FALLS IN LOVE, EP12 (16h00)
17:00 Phim tâm lý LIÊN MINH QUÂN SƯ P2/THE ADVISORS ALLIANCE 2, EP19 (17h00)
19:00 Phim tâm lý ĐI TÌM TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC/TAKE MUM TOGETHER TO FIND TRUE LOVE, EP19 (19h00)
20:00 Phim tình cảm YÊU PHẢI BẠN TRAI CHÒM SAO BẮC ĐẨU/DESTINY'S LOVE, EP17
21:00 Phim tâm lý CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP04
22:00 Phim tâm lý HẠNH PHÚC BẤT NGỜ/1% OF SOMETHING, EP01