Thời gian Chương trình
00:55 AZERBAIJAN – QUẦN ĐẢO FAROE (H2) UNL 1819 VÒNG BẢNG
01:50 ẢO THUẬT GIA TRANH TÀI/KILLER MAGIC, EP01
03:40 ALBANIA – SCOTLAND (H2) UNL 1819 VÒNG BẢNG
04:37 CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
04:50 LIÊN MINH QUÂN SƯ P2/THE ADVISORS ALLIANCE 2, EP40
05:41 CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
06:00 BÍ KÍP KARATE/DANCING KARATE KID
07:30 ẢO THUẬT GIA TRANH TÀI/KILLER MAGIC, EP02
08:00 TÚY LINH LUNG/LOST LOVE IN TIMES, EP01
08:53 TÚY LINH LUNG/LOST LOVE IN TIMES, EP02
09:38 TÚY LINH LUNG/LOST LOVE IN TIMES, EP03
10:30 KÍNH BƠI MA THUẬT/BATH TIME, EP01
10:36 KÍNH BƠI MA THUẬT/BATH TIME, EP02
10:41 CHIẾC HỘP KHÚC KHÍCH/GIGGLEBOX, EP03
10:50 CHIẾC HỘP KHÚC KHÍCH/GIGGLEBOX, EP04
11:00 CHÂU PHI HOANG DÃ/AFRICA'S WILD HORIZONS S2, EP01
11:52 CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
12:00 KHI ĐÀN ÔNG YÊU/MAN IN LOVE
14:00 5 NĂM BỊ LÃNG QUÊN/THE STOLEN YEARS
16:00 CẶP ĐÔI ẢO THUẬT PENN & TELLER (PHẦN 4)/PENN & TELLER: FOOL US S4, EP10
16:47 CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
17:00 CHÂU PHI HOANG DÃ/AFRICA'S WILD HORIZONS S2, EP02
17:47 ẢO THUẬT GIA TRANH TÀI/KILLER MAGIC, EP02
18:23 CHẠY ĐI RỒI TÍNH/LOST IN SAIGON
20:00 CẶP ĐÔI ẢO THUẬT PENN & TELLER (PHẦN 4)/PENN & TELLER: FOOL US S4, EP11
20:45 DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI SICILY/NEVER SAID GOODBYE
22:30 ẢO THUẬT GIA TRANH TÀI/KILLER MAGIC, EP02
23:00 CHÂU PHI HOANG DÃ/AFRICA'S WILD HORIZONS S2, EP01