Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:41 Phim tâm lý MÌNH YÊU NHAU ĐI/WE FALL IN LOVE, EP30
01:28 Phim tâm lý MÌNH YÊU NHAU ĐI/WE FALL IN LOVE, EP32
02:13 Phim trinh thám NỮ CÔNG TỐ VIÊN/PARTNERS FOR JUSTICE, EP20
02:58 Phim trinh thám NỮ CÔNG TỐ VIÊN/PARTNERS FOR JUSTICE, EP21
03:41 Phim tâm lý MÌNH YÊU NHAU ĐI/WE FALL IN LOVE, EP36
04:26 Phim lịch sử LỤC LONG TRANH BÁ/SIX FLYING DRAGONS, EP19
05:12 Phim tình cảm MỸ VỊ KỲ DUYÊN/DELICIOUS DESTINY, EP24
07:00 Phim tâm lý MÌNH YÊU NHAU ĐI/WE FALL IN LOVE, EP32 (07h00)
09:00 Phim trinh thám NỮ CÔNG TỐ VIÊN/PARTNERS FOR JUSTICE, EP22
10:00 Phim lịch sử LỤC LONG TRANH BÁ/SIX FLYING DRAGONS, EP31
11:00 Phim tình cảm MỸ VỊ KỲ DUYÊN/DELICIOUS DESTINY, EP25
12:00 Phim trinh thám BỊ CÁO/DEFENDANT, EP03
13:00 Phim tâm lý MÌNH YÊU NHAU ĐI/WE FALL IN LOVE, EP33
14:00 Phim lịch sử LỤC LONG TRANH BÁ/SIX FLYING DRAGONS, EP31 (14h00)
15:00 Phim trinh thám NỮ CÔNG TỐ VIÊN/PARTNERS FOR JUSTICE, EP22 (15h00)
16:00 Phim tình cảm MỸ VỊ KỲ DUYÊN/DELICIOUS DESTINY, EP25 (16h00)
17:00 Phim trinh thám BỊ CÁO/DEFENDANT, EP03 (17h00)
19:00 Phim tâm lý MÌNH YÊU NHAU ĐI/WE FALL IN LOVE, EP33 (19h00)
20:00 Phim tình cảm LƯƠNG SINH, LIỆU ĐÔI TA CÓ THỂ NGỪNG ĐAU THƯƠNG/ALL OUT OF LOVE, EP01
21:00 Phim lịch sử LỤC LONG TRANH BÁ/SIX FLYING DRAGONS, EP33
22:00 Phim tình cảm MỸ VỊ KỲ DUYÊN/DELICIOUS DESTINY, EP27
23:00 Giải trí sở thích BÍ MẬT ĐẠI DƯƠNG/GREAT BLUE WILD S2, EP06