Thời gian Chương trình
00:32 ĐỘI TUẦN TRA 19-2/19-2 S4, EP02
01:16 ĐỘI TUẦN TRA 19-2/19-2 S4, EP03
02:00 PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO/WEEKLY FILMS AND STARS, EP565
02:26 CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
03:38 ROMANIA – LITHUANIA (H2) UNL 1819 VÒNG BẢNG
04:35 KHU RỪNG NHỎ - MÙA ĐÔNG VÀ MÙA XUÂN/LITTLE FOREST - WINTER & SPRING
06:45 CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
06:55 BẮT CÓC TRÁI TIM/HEART ATTACK
09:05 PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO/WEEKLY FILMS AND STARS, EP565
09:34 ĐIỆP VIÊN SỢ VỢ/THE SPY: UNDERCOVER OPERATION
11:31 CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP288
12:00 NỮ GIA SƯ/I FINE…THANK YOU…LOVE YOU
14:02 KHU RỪNG NHỎ - MÙA ĐÔNG VÀ MÙA XUÂN/LITTLE FOREST - WINTER & SPRING
16:00 ĐỘI TUẦN TRA 19-2/19-2 S4, EP07
16:46 ĐỘI TUẦN TRA 19-2/19-2 S4, EP08
17:36 CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
17:45 CHIẾN HẠM INDIANAPOLIS: THỬ THÁCH SINH TỒN/USS INDIANAPOLIS: MEN OF COURAGE
20:00 LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP76
20:09 TÌNH YÊU GIẢ DỐI/LOVE, LIES
22:11 SÁT THỦ THỢ MÁY 2/MECHANIC 2: RESURRECTION
23:59 SAN MARINO – BELARUS (H1) UNL 1819 VÒNG BẢNG