Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:03 Phim hài ĐẠP GIÓ RẼ SÓNG/DUCKWEED
01:47 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP102
02:00 Phim phiêu lưu 24 GIỜ PHÁ ÁN/MUSUDAN
03:28 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP316
03:55 Phim trinh thám ÁN MẠNG LIÊN HOÀN/THE LIQUIDATOR
06:00 Phim tâm lý CHÚ NGỰA KHUMBA/KHUMBA
07:30 Phim trinh thám NGƯỜI VÔ DANH TÍNH/THE MAN FROM NOWHERE
09:30 Tạp chí điện ảnh PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO/WEEKLY FILMS AND STARS, EP594
09:59 Phim tâm lý MỘT THỜI VUI VẺ/WE USED TO BE COOL
11:32 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP314
12:00 Phim tâm lý PHÉP MÀU Ở BELLE/THE MAGIC OF BELLE ISLE
13:51 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP102 (13h51)
14:00 Phim phiêu lưu SIÊU TRỘM HOÀNG CUNG/THE GRAND HEIST
16:04 Phim hài ĐẠP GIÓ RẼ SÓNG/DUCKWEED (16h04)
17:45 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP316 (17h45)
18:15 Phim tâm lý TỘI ÁC NGỦ SAY/BEFORE I GO TO SLEEP
19:50 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP102 (19h50)
20:00 Phim tâm lý HÀNH TRÌNH VỀ NHÀ/WAY BACK HOME
22:15 Phim tâm lý BẮT CÓC TRÁI TIM/HEART ATTACK