Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:24 Phim phiêu lưu THỬ THÁCH THẦN CHẾT: 49 NGÀY CUỐI CÙNG/ALONG WITH THE GODS 2: THE LAST 49 DAYS
02:46 Phim kinh dị CHUNG CƯ MA/HUSH
04:33 Phim phiêu lưu ĐẾ CHẾ BẤT DIỆT/FURIOUS
06:30 Phim phiêu lưu ĐẠI CHIẾN THÀNH ANSI/THE GREAT BATTLE
08:46 Phim phiêu lưu RANH GIỚI CUỐI CÙNG - PHẦN 3/NO LIMIT S3, EP04
09:37 Phim tâm lý ĐƯỜNG PHỐ BERLIN: META/STREETS OF BERLIN: META
11:15 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP324
11:43 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
12:00 Phim hài ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG/MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE
13:34 Tạp chí điện ảnh PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO/WEEKLY FILMS AND STARS, EP602
14:02 Phim phiêu lưu RANH GIỚI CUỐI CÙNG - PHẦN 3/NO LIMIT S3, EP04 (14h02)
15:00 Phim phiêu lưu THỬ THÁCH THẦN CHẾT: 49 NGÀY CUỐI CÙNG/ALONG WITH THE GODS 2: THE LAST 49 DAYS (15h00)
17:30 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP324 (17h30)
18:00 Phim phiêu lưu KẺ NGOẠI TỘC/THE FOREIGNER
19:48 Quảng cáo trailer K+ CONTENT 2019
20:02 Phim phiêu lưu CHIẾN HẠM INDIANAPOLIS: THỬ THÁCH SINH TỒN/USS INDIANAPOLIS: MEN OF COURAGE
22:15 Phim phiêu lưu RANH GIỚI CUỐI CÙNG - PHẦN 3/NO LIMIT S3, EP05
23:10 Phim tình cảm 7 NGÀY YÊU/7 DAYS