Thời gian Chương trình Tên chương trình
05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng
06:00 Tiếp sóng VTV1
06:30 Thời Sự Lai Châu
07:05 KỸ NĂNG SỐNG
07:20 GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN
07:35 PHIM TRUYÊN
08:20 ĐIỂM BÁO
08:30 PHIM TÀI LIỆU
09:00 BẢN TIN TRONG NƯỚC
09:15 BẢN TIN THẾ GIỚI
09:30 CA NHẠC
10:00 NHÌN RA TỈNH BẠN
10:15 TRUYỀN HÌNH TIẾNG DẪN TỘC
10:45 TRUYỀN HÌNH CƠ SỞ
11:00 CỔ TÍCH CHO EM
11:15 GÓC NHÌN TRẺ
11:30 THỜI SỰ LTV TRƯA
12:00 Tiếp sóng VTV1 (12h00)
12:30 PHIM TRUYÊN (12h30)
13:15 KỸ NĂNG SỐNG (13h15)
14:00 NHÌN RA TỈNH BẠN (14h00)
14:15 CA NHẠC (14h15)
14:45 GIÁO DỤC – PHÁT TRIỀN (
15:00 Phóng sự chuyên đề
15:15 PHIM TÀI LIỆU (15h15)
15:45 PHIM GIẢI TRÍ: STYPE CÔNG SỞ
16:00 Thời Sự Lai Châu (16h00)
16:35 TH TIẾNG THÁI
17:05 PHIM TRUYÊN (17h05)
17:50 VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ
18:05 CA NHẠC THIẾU NHI
18:20 TRUYỀN HÌNH CƠ SỞ (18h20)
18:35 CỔ TÍCH CHO EM (18h35)
18:50 Vị thuốc quanh ta
19:00 Tiếp sóng VTV1 (19h00)
19:45 KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
20:00 THỜI SỰ LAI CHÂU
20:30 DỰ BÁO THỜI TIẾT
20:35 ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
20:50 PHIM TRUYÊN (20h50)
21:35 BẢN TIN TRONG NƯỚC (21h35)
21:50 BẢN TIN THẾ GIỚI (21h50)
22:05 PHIM GIẢI TRÍ: STYPE CÔNG SỞ (22h05)
22:25 Giới thiệu Chương trình ngày hôm sau
22:27 Dừng hình