Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Long môn tiêu cục_Tập 34
01:00 Tình là dây oan - VN_Tập 05
02:00 Những dòng sông qua vách núi_Tập 19
02:30 Ba lô du lịch_Số 40
03:00 Vòng xoáy tội ác_Tập 1
04:00 Nỗi buồn có mắt_Tập 18
05:00 Đừng làm em khóc_Tập 29
06:00 Những dòng sông qua vách núi_Tập 20
06:30 Điểm hẹn du lịch_Số 01
07:00 Long môn tiêu cục_Tập 35
08:00 Vòng xoáy tội ác_Tập 2
09:00 Tình là dây oan - VN_Tập 06
10:00 Những dòng sông qua vách núi_Tập 21
10:30 Điểm hẹn du lịch_Số 02
11:00 Đừng làm em khóc_Tập 30
12:00 Nỗi buồn có mắt_Tập 19
13:00 Tình là dây oan - VN_Tập 07
14:00 Vòng xoáy tội ác_Tập 3
15:00 Đừng làm em khóc_Tập 31
16:00 Long môn tiêu cục_Tập 36
17:00 Đi xuyên vùng lũ_Tập 01
17:30 Điểm hẹn du lịch_Số 03
18:00 Vòng xoáy tội ác_Tập 4
19:00 Tình là dây oan - VN_Tập 08
20:00 Đừng làm em khóc_Tập 32
21:00 Long môn tiêu cục_Tập 37
22:00 Những dòng sông qua vách núi_Tập 21 (22h00)
22:30 Điểm hẹn du lịch_Số 02 (22h30)
23:00 Nỗi buồn có mắt_Tập 18 (23h00)