Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Lật mặt hung thủ_Tập 19
01:00 Chị Dâu của Tôi_Tập 34
02:00 Tạp dề nội trợ_Tập 87
02:15 Tạp dề nội trợ_Tập 88
02:30 Góc làm đẹp_Số 15
03:00 Tình Thủ Túc_Tập 37
04:00 Trò chơi trẻ thơ_Tập 11
05:00 Tùy đường anh hùng 2_Tập 43
06:00 Tạp dề nội trợ_Tập 89
06:15 Tạp dề nội trợ_Tập 90
06:30 Góc làm đẹp_Số 15 (06h30)
07:00 Lật mặt hung thủ_Tập 20
08:00 Tình Thủ Túc_Tập 38
09:00 Chị Dâu của Tôi_Tập 34 (09h00)
10:00 Tạp dề nội trợ_Tập 91
10:15 Tạp dề nội trợ_Tập 92
10:30 Góc làm đẹp_Số 15 (10h30)
11:00 Tùy đường anh hùng 2_Tập 44
12:00 Trò chơi trẻ thơ_Tập 12
13:00 Chị Dâu của Tôi_Tập 34 (13h00)
14:00 Tình Thủ Túc_Tập 39
15:00 Tùy đường anh hùng 2_Tập 45
16:00 Lật mặt hung thủ_Tập 20 (16h00)
17:00 Tạp dề nội trợ_Tập 93
17:15 Tạp dề nội trợ_Tập 94
17:30 Góc làm đẹp_Số 16
18:00 Tình Thủ Túc_Tập 40
19:00 Chị Dâu của Tôi_Tập 35
20:00 Xin lỗi anh yêu em_Tập 1
21:00 Lật mặt hung thủ_Tập 21
22:00 Tạp dề nội trợ_Tập 91 (22h00)
23:00 Tạp dề nội trợ_Tập 92 (23h00)
23:15 Góc làm đẹp_Số 15 (23h15)
23:30 Trò chơi trẻ thơ_Tập 11 (23h30)