Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 CHUYỆN TÌNH TRÊN MẠNG - TẬP 17
01:00 TIỀN VÀ TÌNH - TẬP 20
02:00 MẸ VỢ THẦN THÁNH - TẬP 15
03:00 MẸ VỢ THẦN THÁNH - TẬP 16
04:00 CHUYỆN TÌNH TRÊN MẠNG - TẬP 18
05:00 TÂY DU KÝ - TẬP 21
06:00 GIẢI MÃ NHÂN TÂM - TẬP 17
07:00 VÁN BÀI GIA NGHIỆP - TẬP 5
08:00 TIỀN VÀ TÌNH - TẬP 21
09:00 MẸ VỢ THẦN THÁNH - TẬP 15 (09h00)
10:00 MẸ VỢ THẦN THÁNH - TẬP 16 (10h00)
11:00 CHUYỆN TÌNH TRÊN MẠNG - TẬP 19
12:00 GIẢI MÃ NHÂN TÂM - TẬP 18
13:00 TÂY DU KÝ - TẬP 23
14:00 VÁN BÀI GIA NGHIỆP - TẬP 6
15:00 MẸ VỢ THẦN THÁNH - TẬP 17
16:00 MẸ VỢ THẦN THÁNH - TẬP 18
17:00 VÁN BÀI GIA NGHIỆP - TẬP 7
18:00 TÂY DU KÝ - TẬP 24
19:00 TÁI CHIẾN MINH THIÊN - TẬP 16
20:00 NGƯỜI HÙNG BLOUSE TRẮNG - TẬP 6
21:00 TIỀN VÀ TÌNH - TẬP 22
22:00 GIẢI MÃ NHÂN TÂM - TẬP 17 (22h00)
23:00 VÁN BÀI GIA NGHIỆP - TẬP 5 (23h00)