Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Những khúc vọng xưa - Số 92
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243
02:00 Thế giới điện ảnh - Số 362
02:30 Today 18h
03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242
03:45 Những khúc vọng xưa - Số 94
04:30 Today 18h (04h30)
04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245
05:30 Chuyện nhà mình - Số 103
06:00 Vũ điệu cuộc sống - Số 3
06:30 Just for laugh Ver 2018 - Số 15
07:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 5
08:00 Song kiếp đào hoa - Tập 21
09:00 Những khúc vọng xưa - Số 98
10:00 Mảnh ghép cuộc đời - Số 17
10:30 Tôi yêu chợ Việt - Số 172
11:00 Của hồi môn - Tập 11
12:00 Tiếng yêu muộn màng - Tập 30
13:00 Đừng rời xa em - Tập 57
14:00 Just for laugh Ver 2018 - Số 14
14:30 Tiếp sức hồi sinh - Số 309
15:00 Ranh giới tình - Tập 29
16:00 Những khúc vọng xưa 30' Ver 2018 - Số 29
16:30 Nhỏ to cùng mẹ - Số 26
17:00 Của hồi môn - Tập 12
18:00 Thế giới điện ảnh - Số 363
18:30 Just for laugh 2018 - Số 38
19:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 6
20:00 Tiếng yêu muộn màng - Tập 31
21:00 Đừng rời xa em - Tập 58
22:00 Song kiếp đào hoa -Tập 22
23:00 Hành trình Bolero - Số 2