Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Những khúc vọng xưa - Số 74
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243
02:00 Just for laugh 2018 - Số 57
02:30 Today 18h
03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244
03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76
04:30 Today 18h (04h30)
04:45 Thế giới âm nhạc - Số 246
05:30 Chuyện nhà mình - Số 83
06:00 Vũ điệu cuộc sống - Số 3
06:30 Just for laugh Ver 2018 - Số 42
07:00 Những khúc vọng xưa - Số 79
08:00 Bản kê số phận -Tập 6
09:00 Những khúc vọng xưa - Số 80
10:00 Nhỏ to cùng mẹ - Số 29
10:30 Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 2
11:00 Của hồi môn - Tập 128
12:00 Khi người đàn ông yêu - Tập 24
13:00 Đừng rời xa em - Tập 161
14:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 12
15:00 Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Tập 13
16:00 Những khúc vọng xưa 30' Ver 2018 - Số 40
16:30 Nhỏ to cùng mẹ - Số 8
17:00 Của hồi môn - Tập 129
18:00 Today 18h (18h00)
18:15 Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 3
18:30 Just for laugh 2017 - Số 25
18:50 Cẩm nang làm đẹp - Số 183
19:00 Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Tập 14
20:00 Khi người đàn ông yêu - Tập 25
21:00 Đừng rời xa em - Tập 162
22:00 Bản kê số phận -Tập 7
23:00 Today 18h (23h00)
23:30 Những khúc vọng xưa 30' Ver 2018 - Số 18