Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Những khúc vọng xưa - Số 83
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246
02:00 Just for laugh 2018 - Số 6
02:30 Today 18h
03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245
04:00 Những khúc vọng xưa - Số 85
04:20 Today 18h (04h20)
04:40 Thế giới âm nhạc - Số 243
05:30 Chuyện nhà mình - Số 92
06:00 Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:30 Just for laugh 2018 - Số 33
07:00 Những khúc vọng xưa - Số 87
08:00 Hôn lễ mùa thu -Tập 9
09:00 Những khúc vọng xưa - Số 89
10:00 Just for laugh Ver 2018 - Số 9
10:30 Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 42
11:00 Của hồi môn - Tập 176
12:00 Vú em bất đắc dĩ - Tập 32
13:00 Vị vua huyền thoại - Tập 3
14:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 20
14:30 Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 20 (14h30)
15:00 Mặt nạ quân chủ - Tập 3
16:00 Những khúc vọng xưa 30' Ver 2018 - Số 41
16:30 Nhỏ to cùng mẹ - Số 30
17:00 Của hồi môn - Tập 177
18:00 Today 18h + Today Life
18:30 Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 43
19:00 Mặt nạ quân chủ - Tập 4
20:00 Vú em bất đắc dĩ - Tập 33
21:00 Vị vua huyền thoại - Tập 4
22:00 Hôn lễ mùa thu -Tập 10
23:00 Today 18h (23h00)
23:30 Những khúc vọng xưa 30' Ver 2018 - Số 1