Thời gian Chương trình
00:30 Phim truyện
01:15 Cuộc chiến nuôi con
01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc
02:15 Khám phá thế giới
03:30 Thể thao
04:00 Phim truyện
04:45 Khám phá Việt Nam
05:00 Khám phá thế giới
05:30 Hôm nay ai đến?
06:00 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc
06:30 Phim hoạt hình
07:00 Thể thao
08:30 Phim truyện
09:10 Thời tiết
09:15 Khám phá thế giới
10:00 Khám phá Việt Nam
10:15 VTV kết nối
10:30 Thể thao
11:00 Cuộc chiến nuôi con
11:30 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc
11:55 Thời tiết
12:00 Bữa trưa vui vẻ
13:00 Thể thao
13:30 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi
14:00 Phim truyện
14:45 Khám phá Việt Nam
15:00 Hôm nay ai đến?
15:30 Ghế không tựa
16:00 VTV kết nối
16:15 Khi trái bóng lăn
16:30 Khám phá thế giới
17:00 Thể thao
17:30 Cuộc chiến nuôi con
18:00 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc
18:30 Trên từng cây số
18:55 Thời tiết
19:00 Nghệ sĩ tháng
20:00 Cất cánh
21:15 VTV kết nối
21:30 Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi
21:55 Thời tiết
22:00 360° thể thao
22:30 Ghế không tựa
23:00 Nhật ký
23:15 Thể thao