nguoi ke chuyen tinh: Xem chung kết Người kể chuyện tình: Phan Ngọc Luân, Thu Hằng và Hồng Gấm tranh ngôi quán quân

Xem chung kết Người kể chuyện tình: Phan Ngọc Luân, Thu Hằng và Hồng Gấm tranh ngôi quán quân

Xem chung kết Người kể chuyện tình: Phan Ngọc Luân, Thu Hằng và Hồng Gấm tranh ngôi quán quân

Người kể chuyện tình chung kết: 3 ca sĩ Phan Ngọc Luân, Thu Hằng và Hồng Gấm sẽ đọ giọng ở tập cuối Người kể chuyện tình 2018.