tieu su michael dertouzos: Giáo sư Michael Dertouzos - Người tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Giáo sư Michael Dertouzos - Người tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Giáo sư Michael Dertouzos - Người tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Michael Dertouzos: Tiểu sử của Michael Dertouzos, giáo sư nổi tiếng người Hy Lạp xuất hiện trên Google Doodle ngày hôm nay.