video gao nep gao te tap 69: Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt nổi giận, Hân mất cả 'chì lẫn chài'

Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt nổi giận, Hân mất cả 'chì lẫn chài'

Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt nổi giận, Hân mất cả 'chì lẫn chài'

Gạo nếp gạo tẻ tập 69: Kiệt đồng ý ly dị với Hân sau khi bắt gặp vợ ngoại tình với Đại Hùng.