xem gao nep gao te tap 69: Gạo nếp gạo tẻ tập mới nhất: Hương khó đến với Tường vì lý do này

Gạo nếp gạo tẻ tập mới nhất: Hương khó đến với Tường vì lý do này

Gạo nếp gạo tẻ tập mới nhất: Hương khó đến với Tường vì lý do này

Gạo nếp gạo tẻ tập 69: Mặc dù không thích Công - người đã khiến con gái mình đau khổ suốt thời gian dài, nhưng bà Mai cũng không ủng hộ chuyện Hương và Tường đến với nhau.