xem tap 8 giong hat viet nhi 2018: Xem Giọng hát Việt nhí 2018 2018 Tập 8: Bảo Anh - Khắc Hưng tung chiêu độc với Way back home

Xem Giọng hát Việt nhí 2018 2018 Tập 8: Bảo Anh - Khắc Hưng tung chiêu độc với Way back home

Xem Giọng hát Việt nhí 2018 2018 Tập 8: Bảo Anh - Khắc Hưng tung chiêu độc với Way back home

Xem Giọng hát Việt nhí 2018 2018 Tập 8: Bảo Anh - Khắc Hưng quyết địnhh chọn ca khúc nổi tiếng Way back home dành cho bộ ba thí sinh át chủ bài của mình.