Trực tiếp sự kiện nghệ thuật - 7 lĩnh vực nghệ thuật

Chương trình Trung thu - Đêm rằm xuống phố hoãn sản xuất

Chương trình Trung thu - Đêm rằm xuống phố hoãn sản xuất

Chương trình Trung thu - Đên rằm xuống phố: Theo ban tổ chức, vì một số lý do khách quan và chủ quan nên chương trình Trung thu - Đêm rằm xuống phố sẽ bị tạm hoãn lại trong hôm tới.